Víte, že...
...že na Jižáku žije 85020 obyvatel, z toho je 4,2% ve věku 10-14let...
 
Bydlení na sídlišti, bydlení v panelovém domě

Bydlení na sídlišti, bydlení v panelovém domě

 

Již od dávného pravěku si lidé stavěli svá obydlí v uskupeních. Z počátku se jednalo o pouhé osady, později již šlo o celé vesnice či města. Takové shlukování naplňovalo jednu ze základních lidských potřeb - žití v komunitě, ve společnosti. Mělo to ale i mnoho dalších výhod, zejména ekonomických, bezpečnostních, dopravních a kulturních. Na pomyslném žebříčku vývoje bydlení v sounáležitosti s druhými lidmi jsou samozřejmě novodobá sídliště. Svojí velikostí a počtem obyvatel vztažené k zastavěné ploše území nemají srovnání.  

Jak jinak by mohly vzniknout v docházkové vzdálenosti 3 stanic metra budovy pro bydlení a téměř kompletní občanskou vybavenost pro více jak 100.000 lidí? Jinak, než dobře urbanisticky promyšleným panelovým sídlištěm to prostě nelze.

A to vše pouhých 20 minut metrem do centra Prahy.

Již tušíte?

Ano, mám na mysli Jižní město!

Jen si představte, jakou plochu by zabíralo město s tolika obyvateli, pokud by všichni bydleli v rodinných domcích? Při průměrné velikosti jednoho pozemku 1.000 m2 (což není nikterak velký pozemek) a téměř stejně velké potřebě pozemků pro obslužné komunikace, veřejná prostranství a služby, by se jednalo téměř o plochu 200 mil. m2, což je 40% plochy celé Prahy. Žilo by zde ale pouze 8% obyvatel našeho hlavního města.

Z toho vyplývá, že žádné rozumné město se bez sídlišť prostě neobejde. Při současném trendu „odbydlování“ centra města z důvodu ekonomické atraktivity pro obchody, hotely či kanceláře, jsou sídliště prakticky duší města.

 

Je pravdou, že předchozí režim si ekonomičnost panelových domů vyložil po svém a mnohé byty nejsou svojí velikostí vhodné pro více než 2 lidi. Pokud v takovém bytě bydlela vícegenerační rodina, bylo nasnadě ono známé označení „králíkárna“.  I občanské zázemí a dokonce i chodníky mnohdy vznikaly s několikaletým zpožděním za vlastními bytovými domy. A nebylo dovolání. Odpovědní předsedové KSČ stále předsedali, tajemníci byli tajemní. Pokud nakonec nějaký ten chodník vznikl, tak směrem, který nevedl k samoobsluze či zastávce autobusu, ale vždy nějakou zajímavou oklikou podle návrhu patrně podnapilého architekta. Na většině ploch pro zeleň tak vznikla síť přímočarých cestiček, které se postupem času rozšiřovaly - to když už na té úzké nebyla tráva, ale jen bahno.

 

A co vlastní paneláky? Čili vícepatrové bytové domy stavěné ve stěnovém konstrukčním systému ze železového betonu?

Ukazuje, že to není tak špatné, jak se kdysi předpokládalo. Vlastně je to dobré! Stavby stavěné od 60. let minulého století s předpokládanou životností 30 let již stojí 50 let a není důvod, proč by neměli stát dál. Vždyť kvalitně provedený panel ze železobetonu prakticky nepodléhá žádné zkáze a pokud dochází k poruchám, je to většinou jen nedbalostí lidí, či nedostatečnou údržbou. Vlastní panelový konstrukční systém se vyznačuje vysokou tuhostí a únosností celého domu a to při velmi malých konstrukčních tloušťkách stěn i stropů. Poměr užitné plochy k ploše zastavěné stěnami je v porovnání s jakýmkoliv zděným systémem výrazně lepší. Vysoká tuhost domů má nevýhodu snad jen při seismických jevech, ty se ale na našem geologicky stabilním území vyskytují jen velmi zřídka, navíc v intenzitě, která paneláky nemůže ohrozit.

Většina paneláků je navíc navržena tak, aby každý byt byl dostatečně osvětlen a osluněn, což do té doby ani zdaleka nebylo pravidlem. Málokterý byt ve staré městské zástavbě má dostatek sluníčka, jde-li do něj vůbec nějaké. Mnohé byty v centru mají okna na sever nebo směřují do ulice tak úzké, že se tam slunce prostě nedostane. To se vám v paneláku nemůže stát.

A myslíte, že takové bydlení v moderním mrakodrapu na Manhattanu je lepší? No zkuste si představit bydlení ve 30. patře mrakodrapu, když kolem vás jsou další, 70-ti patrové mrakodrapy či vyšší. Vlastně žádný výhled, žádné sluníčko. Jen smog z osmiproudé avenue stoupající kolem vašeho okna.  

 

Situace na českých sídlištích se navíc ještě lepší. Současné vlády si uvědomují význam sídlišť a sílu voličů, kteří tam bydlí. Pod křídly státních dotací a nyní i dotací z EU si lze, v rámci rozvojových plánů na revitalizaci sídlišť, bydlení v panelových domech ještě zpříjemnit. V rámci těchto dotací lze investovat do infrastruktury, oprav instalací, výsadby zeleně a parků, výstavby nových hřišť a sportovních ploch, oprav komunikací a zejména do oprav a estetického vylepšení fasád a střech.

Co se týká jednotlivých bytů v panelovém domě, i ty mají svá specifika a úskalí. Asi nikdy se nepovede jednotlivé byty natolik odhlučnit, resp. akusticky odizolovat, abyste si občas nevyslechli nějakou tu hádku či vášeň sousedů, ale to k bydlení v bytových domech prostě patří. Výrazně se ale dá zlepšit stav vnitřních instalací, koupelen a WC, oken, vnitřních povrchů stěn i podlah i kuchyní. Vezmete-li si navíc k ruce šikovného architekta či technika, může se pak váš panelový byt změnit k nepoznání. Pak už máte na práci si jen užívat pohodlí vašeho nového bytu. V jednou zrekonstruovaném bytě můžete léta v klidu žít, aniž byste museli jít po návratu z práce sekat trávník či přemýšlet, zda o víkendu natřete plot či okapy u vašeho rodinného domku, kde je stále co opravovat či vylepšovat.

Ovšem úplným darem z nebes ve škále oprav je pro každý panelový dům zateplení fasády. Díky kontaktnímu zateplení obvodového pláště budovy dojde k tomu, že nosná konstrukce není vystavena extrémním rozdílům teplot, které mohou být -20 v zimě a +50 v létě. Tedy rozdíl 70°C! Takové rozdíly teplot obvodových stěn způsobují vlivem tepelné roztažnosti panelů vysoká napětí ve vlastních panelech i ve spojích, které se mohou postupně uvolňovat či praskat. Pokud se pak přidá déšť a vítr, dochází k velmi rychlému stárnutí nosné konstrukce domu. Zateplení domu tedy kromě úspory energie na vytápění popř. chlazení významně chrání nosnou konstrukci panelového domu, čímž se výrazně prodlužuje životnost celého domu.

V takovém domě vás pak čeká mnoho desítek let spokojeného života.

 

 Autor je stavební technik - spolupracovník webu www.jizak.eu  

 

 
© 2017 www.jizak.eu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.