Hlavní stránka arrow Novinky z Jižáku arrow Bezpečné Jižní Město
Víte, že...
....že v roce 1980 žilo na Jižáku 22tis obyvatel,  k roku 2001 je to přes 81tis...
 
Bezpečné Jižní Město
                                           Bezpečné Jižní Město


Rád bych vám představil v krátkosti projekt, na kterém městská část Praha 11 usilovně pracuje. Bezpečné Jižní Město – to je nejen název tohoto projektu, ale v první řadě naše snaha o naplnění obsahu těchto slov.
 V návaznosti na sociologický průzkum, který si nechala Praha 11 vypracovat, a který nám konkretizoval důležité informace zejména v oblasti prevence sociálně pato logických jevů, jsme se začali ještě intenzivněji zabývat bezpečností na Jižním Městě. Kamerový systém, ochrana obyvatel, otevřený úřad s antikorupční linkou, prevence kriminality mládeže, prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, podpora volnočasových aktivit a sportu, spolupráce s neziskovými organizacemi a nízkoprahovými kluby, větší provázanost s městskou policií i Policií České republiky, regenerace naší městské části a mnoho dalších aktivit, o kterých se dočtete nejen v tomto materiálu, ale také na webových stránkách www.praha11.cz, v našem čtrnáctideníku Klíč a pravidelně Vás také budeme informovat prostřednictvím naší televize TV Praha 11 – to vše je součástí projektu Bezpečné Jižní Město. Věřím, že i díky této snaze se nám bude v naší městské části žít o něco lépe a hlavně bezpečněji.
Jižní Město je největším sídlištěm v České republice. Zaujímá plochu 979 ha a se svými téměř osmdesáti tisíci obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. Proto také mělo být podle původní koncepce soběstačným celkem včetně odpovídající občanské vybavenosti. Mělo plnit funkci satelitu na okraji metropole a nabízet dostatečný počet pracovních míst, kvalitní společenské a kulturní vyžití, možnosti vzdělávání a využívání volnočasových aktivit apod.
Kvůli nedostatku finančních prostředků však byla změněna původně navrhovaná architektonická a urbanistická koncepce v monotónní zástavbu panelovými bytovými domy a s pouze základní a naprosto nepostačující vybaveností. Jižní Město se stalo místem přespávání obyvatel, kteří za prací, nákupy i zábavou odjížděli do jiných částí Prahy. Místo s vysokou hustotou obyvatel tak bylo značně anonym ní a tím přitahovalo i patologické negativní jevy a kriminalitu. Každodenní život v Jižním Městě nepřinášel jeho obyvatelům spokojenost a pocit bezpečného domova se vytratil.
 
Bezpečné město

Městská část Praha 11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Město vrátit spokojenost obyvatelům sídliště, nabídnout jim plnohodnotný život a změnit tak místo bydliště ve skutečný domov. Cílem projektu je bezpečnost a ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ Praha 11 dosažená systematickým zvyšováním bezpečnosti a snižováním kriminality prostřednictvím vybudování integrovaného bezpečnostního systému za použití nejmodernějších technických prostředků ochrany.
Tento projekt musí zároveň nutně provázet proces sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením podmínek pro výhodné investice, pro žádoucí rozvoj sídliště, pro tvorbu pracovních příležitostí, pro zkvalitnění společenského a kulturního života při současném zachování příznivé sociální struktury obyvatel.
Projekt Bezpečné Jižní Město zahrnuje celkem 14 oblastí, které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové.
 
Tento projekt musí zároveň nutně provázet proces sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením podmínek pro výhodné investice, pro žádoucí rozvoj sídliště, pro tvorbu pracovních příležitostí, pro zkvalitnění společenského a kulturního života při současném zachování příznivé sociální struktury obyvatel.
Projekt Bezpečné Jižní Město zahrnuje celkem 14 oblastí, které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové.
 
Zdroj: www.dalibormlejnsky.cz
 
© 2017 www.jizak.eu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.